img1dod.gif

++

   

    HYMN  BOGURODZICA - kliknij     POLSKA  HUSARIA  - najlepsza i najpiękniejsza kawaleria na świecie -

kliknij

Deklaracja ideowa

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW "Gryf Pomorski"

Filmy

   Historia            

Dokumenty i oświadczenia - dn 26.03.2021 dodano nr 50-59

Tablice Pamiątkowe

Założyciele

Obsada personalna

.

***

AKTUALNOŚCI

Książki

 Wiersze i pieśni

Zdjęcia

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

.

***

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  

Aktualizacja 20.09.2022r.

Dokumenty i oświadczenia. 

(Niniejsze  dokumenty, oświadczenia, listy itp. można pobierać bezpłatnie i rozpowszechniać - jednak pod warunkiem,

aby nie zmieniać ich treści)

Żołnierze wyklęci Narodowo-Katolickiego Gryfa /1939-1956/

Reduta „Gniazda Gryfitów”    

 

Geneza Instytutu Pamięci Narodowej wg. badań żołnierzy Gryfa

ze Sztabów Dowódczych skupionych w Zespole ds. Upamiętniania Etosu

TOW „Gryf Pomorski”   

Geneza Zbrodniczego Paktu Ribbentrop-Mołotow       

     List ZSPK do P. dr inż. Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni  

      List 1 Edmunda Hulsza do P. dr Mirosława Golona Dyr. Oddziału IPN w Gdańsku  

     List 2 Edmunda Hulsza do P. dr Mirosława Golon Dyr. Oddz. IPN w Gdańsku     

Zażywanie tabaki – tematem debaty sejmowej !  

* W Polsce upamiętnia się zbrodnicze systemy XX wieku

– nazizm i komunizm  

.

Udział Kaszubów w Bitwie Warszawskiej

             w czasie Cudu nad Wisłą      

Oświadczenie Bernarda Szczeblewskiego    

Końcowym wynikiem działalności wywiadów Hitlera i Stalina

w Gdańsku był Pakt Ribbentrop – Mołotow  

.

Współpraca Aleksandra Areddta i ss-mana Jana Kaszubowskiego

z Anatolem Zbarskim     

.

******************  

1. Oświadczenie Krystyny Ciechanowskiej - Gdańsk, 20.05.2009r.       

 2. Oświadczenie Alojzego Dambka z dn. 16.07.1999r.    

3. Oświadczenie Henryka Kedzierskiego z dn. 14.03.2002rr.    

 4. Oświadczenie Jana Rychtera z dn. 15.08.2002r.    

5. Oświadczenie Antoniego Skorowskiego z dn. 10.03.2005r.    

6. Pismo Stefana Dargacza na 70-lecie miasta Gdyni   

7. Oświadczenie I Franciszka Okunia  z Luzina    

8. Oświadczenie Alojzego Dambka z 15.10.2003r. w sprawie Zbign. Talewskiego   

9. Oświadczenie Marii Lemke z dn. 9.09.2004r.     

10. Geneza polskojęzycznej grupy gestapo - Klemens Miotk ps. Kabatek      

11. Oświadczenie I księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 17.12.1992r.   

 12. Oświadczenie Bronisławy Binczyk - żony Henryka Bińczyka ps. "Aneczka"     

13. Oświadczenie I Edmunda Formela z dn. 15.04.2002r.    

14. Oświadczenie II Wacława Kundo z dn. 19.04.2006r.    

15. Oświadczenie I Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r.    

16. Oświadczenie Stanisława i Bronisława Bigusów z dn. 20.04.2006r.    

   17. Oświadczenie Henryka Bińczyka ps. "Aneczka" z dn. 27.06.2000r.     

18.   Oświadczenie St. Kiedrowicza z dn. 5.04.02r i Wł. Napierały z dn 20.11.02r.     

  19. Oświadczenie Mieczysława Filipczaka z dn. 23.02.2004r.    

 20. Oświadczenie Edmunda Formeli z dn. 15.04.2002r.    

   21. Oświadczenie Alojzego Jedrzejewskiego z dn. 17.09.02r.    

   22. Oświadczenie Zbigniewa Bińczyka z dn. 29.04.2007r.    

  23.  Kombatanci z Pomorza upamiętniają kaszubskich Bohaterów    

   24. Oświadczenie Eleonory Szopińskiej z Wejherowa    

25. Oświadczenie Stanisława Ucińskiego z dn. 27.11.2008r.    

   26. Oświadczenie Mieczysława Filipczaka    

  27. Apel o umieszczenie tablicy ku czci Jana Gończa na rynku w Kościerzynie    

28. Pismo ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie A. Arendta  

29. Oświadczenie II Franciszka Okunia  z Luzina z dn. 11.05.2006r.      

30. Oświadczenie Henryka Kędzierskiego z dn. 14.03. 2002r.      

31. Oświadczenie II księdza Józefa Szarkowskiego       

32. Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego w sprawie A. Arendta      

               33.   Oświadczenie Wacława Kundo z dn. 11.08.2005r     

                           34.  Oświadczenie Wacława Kundo z dn. 19.04.2005r                  

35. Oświadczenie Józefa Termana z  dn. 17.02.2006r.     

36.Oświadczenie Jana Skwiercza z dn. 28.06.2006r.        

          37.  Oświadczenie Antoniego Skorowskiego z dn. 10.03.2005r    

                    38. Oświadczenie  Stanisława Kiedrowicza z dn. 05.04.2002r.                  

39. Oświadczenie III księdza Józefa Szarkowskiego z dn. 24.06.2002r.      

40. Oświadczenie Urszuli Suchomskiej z dn. 21.03.2005r.       

41. Oświadczenie Franciszka Gniba z Sierakowic      

42. Oświadczenie Bronisławy Wardyn z 30.03.2001r.     

43. Oświadczenie Marii Biernat z 10.12.2000r.      

44. Oświadczenie Jerzego  Biernata z 10.12.2000r.      

45. Oświadczenie Stanisława Bigusa i Bronisława Bigusa     

46. Oświadczenie Kazimiery Bronk z 23.01.2000r.      

47. Zaświadczenie Zarządu gminy w spr. Jana Bychowskiego z dn. 12.07.1938r.      

48. Oświadczenie Zygmunta Bińczyka w spr. Józefa Gierszewskiego      

 49. Oświadczenie dr Henryka Kotowskiego ws L. Cylkowskiego   

50. Oświadczenie Tadeusza Czajkowskiego z dn.15.08.2002r      

51. Oświadczenie ks. kan. Władysława Szulty z dn. 15.12.2003r.    

 52. Oświadczenie Leon Zigert z dn.13.12.2010r   

53. Oświadczenie Bernard Mejer z dn. 11.11.1989r    

54. Oświadczenie Agnieszki Młyńskiej z dn. 01.09.2002r    

55. Jerzy Filarski z dn. 01.09.2001r    

56. Oświadczenie Agnieszki Pryczkowskiej z dn. 25.01.2001r    

57. Oświadczenie dr Horyńskiego z dn. 11.05.1944r    

58. Oświadczenie Henryka Daduń z dn. 01.03.2014r    

59. Oświadczenie Franciszka Okuń z dn. 11.05.2006r    

60. Oświadczenie Henryka Bińczyk z dn. 30.05.2000r    

 61. Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego z dn. 25.08.1999r   

62. Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 05.09.1999r    

63. Oświadczenie Alfons Pryczkowski z dn. 05.05.1999r    

64. Oświadczenie Władysława Skorowskiego z dn. 24.08.2001r    v

65. Pismo Urszuli Suchomskiej do IPN w Warszawie z dn. 28.12.2006r     

66. Oświadczenie Agnieszka i Alfons Pryczkowscy z dn. 27.09.1998r    

67. Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 18.03.2001r    

68. Oświadczenie Czesława Wilich z dn. 06.04.2000r    

69. Oświadczenie Eleonory Szopińskiej z dn. 31.01.2001r    

70. Oświadczenie Gertruda Wojewska z dn. 15.10.2001r    

71. Oświadczenie Józefa Naczk z dn. 27.08.2000r    

72. Oświadczenie Józefy Jankowskiej z dn. 11.09.1999r    

73. Oświadczenie Danuty Jutrzeńka z dn. 17.07.2001r     

74. Oświadczenie Krystyny Bornińskiej    

75. Oświadczenie ks. kan. Józefa Szarkowskiego z dn.10.06.2001r    

76. Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego z dn.01.05.2000r    

77. Oświadczenie Urszuli Suchomskiej z dn. 21.03. 2005r    

78. Oświadczenie Urszuli Suchomskiej z dn. 25.05.2006r    

79. Oświadczenie Nr,4. Urszuli Suchomskiej z dn.21.03.2005r    

80. Oświadczenie Partyzantów Gryfa z dn. 27.10.1999r     

81. Oświadczenie Leona Zigert z dn. 05.10.2010r     

82. Oświadczenie Tadeusza Sołtysika z dn.20.12.2006r     

83. Oświadczenie Władysława Myzyka z dn. 04.01.1969r     

84. Oświadczenie Zygmunta Bińczyka z dn. 27.07.2000r     

85. Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego z dn.08.11.1999r     

86. Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 27.10.1999r     

87. Oświadczenie Anna Kerlin z dn. 19.11.2000r     

88. Oświadczenie z dn. Alojzego Dambka z dn. 28.12.2005r    

89. Oświadczenie Alojzego Dambka z dn. 12.05.2000r     

90. Oświadczenie Bernarda Skorowskiego z dn. 22.09.2004r     

91. Gertruda Medyńska do IPNw Gdańsku z dn. 29.07.2002r     

92. Gertruda Medyńska list do St. Ucińskiego z dn. 13.06.2002r     

93. Jan Szalewski Praca zbiorowa     

94. Ku pamięci partyzantów straconych w Sianowie     

95. List Agnieszki Pryczkowskiej do redakcji W RODZINIE     

96. List Gertrudy Wojewskiej do St Ucińskiego z dn. 28.07.2005r    

97. Mieczysław Filipczak o Albercie Forsterze z dn. 06.11.2009r    

98. Do Prezydenta RP w spr. awansu ks. J. Wryczy na st. gen. z dn 12.06.2018r   

99. Pismo do Weroniki Kassner z Grabiny    

100. Pismo Franciszek Okuń do Alojzego Dambka z dn. 14.11.2006r    

101. Pismo Henryk Kędzierski do Agnieszki Pryczkowskiej z dn.24.10.2000r   

102. Pismo Tadeusza Sołtysiaka do IPN.     

103. Pismo Wandy Szulta do red. W RODZINIE z dn. 09.03.2007r    

104. Podziękowanie Barbary Rupińskiej z dn. 12.12.2008r    

105. Protokół przesłuchania Gertrudy Medyńskiej z dn. 17.09.2001r    

106. ROTA PRZYSIĘGI TOW GRYF POMORSKI    

107. St. Uciński do Prezydenta RP L. Kaczyńskiego z dn. 23.08. 2007r    

108. St. Uciński o Józefie Bloku z dn. 10.09.2006r    

109. Stanowisko partyzantów Gryfa na temat konspiracji. z dn. 12.05.2000r.      

110. Pismo Tadeusz Sołtysiak do IPN w Warszawie z dn. 26.10.2007r    

111. Twórcy i Dowódcy Upamiętnieni Tablicą w kośc. Św. Brygidy w Gdańsku    

112. Upoważnienie Zygmunta Bińczyka dla St. Ucińskiego z dn.29.07.2007r    

113. Uwagi na temat III Sympozjum Edukacyjnego    

114. Wiersze o Janie Gończu z dn. 09.2009r    

115. Władysław Sikora naoczny świadek historii org. POLSKA ŻYJE    

116. Zespół ETOS do IPN w spr. Aleksandra Arendt z dn. 10.01.2000r.      

117. Zespół ETOS do IPN Z DN. 28.04.2000r.    

118. Zygmunt Bińczyk kombatant TOW Gryf  Pom. z dn. 29.04.2007r    

119. Tadeusz Sołtysiak - działalność w TOW Gryf Pom. z dn. wrzesień 2006r    

120. Oświadczenie Agnieszki Bigus z Goidlina z dn.27.10.1999r    

121. Anna Kerlin - Jak zamordowano dowódcę TOW GP z dn.20.10.2002r    

122. Marii Hildebrandt z dn. 02.05.1989r    

123. Stanislawa i Bronislawa Bigusa z dn.20.04.2006r      

124. Maria Lemke-z dn.01.06.2009r    

125. Pismo do Prezydenta Grudziadza z dn.20.05.2017r Grudziądza z dn    

126. Franciszek Płotka z dn.03.12.2000r    

127. Jerzy Biernat z dn. 10.12.2000r    

128. Pismo ks. kan. H. Jankowskiego do Zesp. Upamięt. ETOSU GP    

129. Bernarda Szczeblewskiego z  dn.11.11.2004r    

130. Pismo z Ochotniczej Str. Poż. z Wejherowa do IPN z dn 13.06.2013r.  

131. Pismo ZSPK Gdynia ZG-ETOS-do  Min. Spr. z dn. 13.02.2006r    

 132. Podpisanie Paktu Ribbentrop - Mołotow     

133. I Pielgrzymka do Piaśnicy - 04.08.1945r     

  134. Oświadczenia Marii Blok z dn. 11.11.2001r     

.

***********

Stanowisko wobec konferencji  z dnia 12.05.2000r.     

  Współpraca Aleksandra Arendta i esesmana Jana Kaszubowskiego z  

 pułkownikiem NKWD Anatolem Zbarskim w czasie wojny i po wojnie   

Przerwać zmowę milczenia o Zbrodni Katyńskiej - Oświadczenie Szefowej Sztabu    

 Ksiądz kanonik mgr Władysław Szulta - Oświadczenie z dn. 10.12.2003r.

 Alojzy Dambek - Oświadczenie  

Gertruda Medynska - Oświadczenie z dn. 15.01.2000r.  

 Gertruda Medynska - Oświadczenie  z dn. 03.01.2001r.)  

Gertruda Medyńska - pismo do IPN w Gdańsku z dn.29.07.2002r.    

Pismo Henryka Kedzierskiego do Agnieszki Pryczkowskiej z dn. 24.10.2000r.  

Pismo Zbigniewa Mieloszynskiego do Kolegium IPN z dn. 07.06.2005r.   

Poświadczenie dr. med. D. Horynskiego w spr. Aleksandra Arendta - 11.09.1944  

Oświadczenie Władysława Zaborowskiego -25.11.2000r.  

Pismo Stowarzyszenia Dzieci Wojny do MON-u   

Oświadczenie Alfonsa Pryczkowskiego -   

Oświadczenie Agnieszki Bigus z dn. 19.05.2001r.  

.

.***

img3dod.gif

/////////////////////////////