img1dod.gif

   

    HYMN  BOGURODZICA - kliknij     POLSKA  HUSARIA  - najlepsza i najpiękniejsza kawaleria na świecie -

kliknij

Deklaracja ideowa

Historia

Obsada personalna

Polskojęzyczna Grupa Gestapo

Fałszerze historii

 

Zespół ds. Upamiętniania

Etosu TOW 

"Gryf Pomorski"

 Założyciele

Dokumenty i oświadczenia

Tablice Pamiątkowe

AKTUALNOŚCI

Książki

 Wiersze i pieśni

Zdjęcia

Filmy

 Listy i podziękowania

Artykuły różne

 Źródła

 

 

 Aktualizacja 07.XIJ.2021r

Wiersze i pieśni

1. Cześć pamięci żołnierzom wyklętym z lat 1939       

                 2. Wspomnienie o por. Janie Gończu

                                               Bohaterze Gryfa Pomorskiego                                                   

                    3.  Kawaler Krzyża Virtuti Militari      

                   4.  Pieśń o por. Józefie Dambku       

 5Wolność - Niepodległość - Przesłanie pokoju       

                   6.  Wspomnienia o ostatnim Dowódcy Gryfa Pomorskiego                      

   7. Elegia o zamordowaniu por. Augustyna Westphala   

                8.  Wśród Cieni        

               9.  Elegia o bohaterze Janie Bińczyku               

          10. Legenda o sławnym  Gnieździe Gryfitów                              

           11. Akcja w pociągu na Kurta Hagemana       

         12. Wiersz pt. INKA                                                                             

         13. Wiersz pt. WYKLĘCI    

         14. Poległym Bohaterom- Żołnierzom Gryfa Pomorskiego       

         15. Wiersze uczniów Szkoły Podstawowej w Wiślinie  o Ince                        

img3dod.gif