Poległym Bohaterom - Żołnierzom „Gryfa Pomorskiego”

 

Dziś składamy Wam hołd, polscy męczennicy

Ziemi Pomorza, Kaszub i lasów Piaśnicy,

Odważnym bohaterom Gryfa Pomorskiego,

Że stanęliście w obronie kraju nam drogiego.

 

Pewnie na Waszych grobach już trawa wyrosła,

Lecz w sercach naszych pamięć nie wygasła.

Niech Wam zawsze śpiewają drzewa hymn żałosny

Poszumem swoich liści – wierzby, brzozy, sosny.

 

Gdy w roku 39-tym niemiecko-sowiecka nawała

Bezbronną Ziemię Polską brutalnie zalała,

Niszcząc, paląc, mordując, zagrabiając wszystko,

Chciała kraj nasz zamienić w wielkie cmentarzysko.

 

Wtedy Żołnierze Gryfa – jako lwy obronne -

Zadawali wrogom straty tak ogromne.

Nieporównanie mniejsza była nasza siła,

Więc zniewoloną ziemię Krew Święta zrosiła.

 

Wymienię tu jeden mej pamięci rąbek,

Jak z niemieckich rąk zginął Pan Porucznik Dambek.

Człowiek o wielkim sercu, był bardzo lubiany,

Sprawie „Honor-Ojczyzna” szczególnie oddany.

 

Gdy skończyły się lata okupacji niemieckiej

Nastały dni strasznej represji sowieckiej.

Zamiast za waleczność wdzięczną rękę podać,

Zaczęli Was, te dranie, bestialsko mordować.

 

Wszak to zdradziecki Bierut, upatrując winy,

Przelewał krew w Narodzie bez żadnej przyczyny.

Niemało było w Polsce tych czerwonych śmieci

Więc zginęło z ich rąk wiele polskich dzieci.

 

Nad nimi „Matka Polska”serdecznie płakała

I w ramiona swej ziemi - czule przygarniała.

Śpijcie moi synkowie, odpocznijcie sobie,

Ja pozostanę po Was w głębokiej żałobie.

 

Niech będzie cześć i chwała – Bohaterom niezłomnym

A dla nas tu żyjących- przestrogą potomnym.

Warto te wydarzenia w pamięci zachować,

Niech nas Polaków uczą - jak wolność zachować!!!

 

                                               Eulalia Wielgomas