K o m u n i k a t

 

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce oraz

Zespół ds. Upamiętniania Etosu TOW "Gryf Pomorski" organizuje

S Y M P O Z J U M   N A U K O WE

nt. POLSKOJĘZYCZNA GRUPA GESTAPO NA POMORZU GDAŃSKIM

w latach 1935-1989

 

Działalność członków i współpracowników V kolumny - tzw. polskojęzycznej grupy Gestapo będzie omawiana w następujących panelach czasowych i tematycznych:

 

1.      Polskojęzyczna grupa Gestapo w okresie “wielkiej przyjaźni”pomiędzy Hitlerem

i Stalinem w latach 1935-1941 r.

            Hitler i Stalin działali wspólnie w celu podważenia Traktatu Wersalskiego i likwidacji m.in. Państwa Polskiego. W Wolnym Mieście Gdańsku w Oliwie na przełomie 1935 i 1936 roku doszło do formalnej współpracy pomiędzy stroną sowiecką reprezentowaną przez Karola Radka (polskiego Żyda z Tarnowa o nazwisku Sobelson) konsultanta partii bolszewickiej ds. międzynarodowych a stroną niemiecką reprezentowaną przez Waldemara Nicolai - pułkownika SS  doradcę Rudolfa Hessa zastępcę Hitlera.

            Ta ścisła współpraca między dwoma zbrodniczymi systemami sfinalizowana została Paktem Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia  i w jego wyniku wspólnym atakiem na Polskę we wrześniu 1939 r.

 

2.      Działalność polskojęzycznej grupy Gestapo w latach 1941-1945 r.

            22 czerwca 1941 r., kiedy doszło do wojny między dwoma okupantami Polski – Niemcami i Rosją Sowiecką, część Gestapo, tj. polskojęzyczna grupa Gestapo i NKWD dalej z sobą ściśle współpracowały, mordując skrytobójczo bohaterskich żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" na całym Pomorzu. Jan Kaszubowski vel Hans Kassner – inspektor Gestapo gdańskiego z polecenia NKWD zorganizował zmach na twórcę i dowódcę "Gryfa" por. JÓZEFA DAMBKA.

 

3.      Działalność polskojęzycznej grupy Gestapo po  wkroczeniu okupacyjnych wojsk sowieckich przemianowanej na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (UB) w 1945 r.

            Działając już pod szyldem UB wieloletni członkowie i współpracownicy Gestapo uniknęli Procesu Norymberskiego i mordują dalej, już legalnie, kaszubskich bohaterów Gryfa.

        Jan Kaszubowski, jeden z największych zbrodniarzy niemieckich, który wymordował własnoręcznie około

2 tysięcy Polaków, po 1945 r. został szefem UB w Gdańsku, następnie od 1947 r. był doradcą Bolesława Bieruta,  agenta Gestapo i pułkownika NKWD w jednej osobie. W 1948 r. skierowany przez Bieruta do Niemiec Zachodnich w celach szpiegowskich sprowadził stamtąd do pomocy swojego syna Waldemara (ur. w 1923 r.) również funkcjonariusza Gestapo, i obaj zamieszkali we Wrocławiu. W stanie wojennym w składzie Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON w Gdańsku był także przedstawiciel polskojęzycznej grupy Gestapo Aleksander Arendt.

 

            Prosimy o przekazywanie dokumentów z czasu wojny, opracowań, oświadczeń, spisanych (również ręcznie) relacji – zaopatrzonych własnoręcznym podpisem, z podanym

 adresem (do wiadomości Redakcji Sympozjum). 

 

Sympozjum odbędzie się w grudniu br. w Gdyni.

O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy.

Materiały na Sympozjum prosimy kierować do 1 grudnia 2009 r. na adres:

Bernard Skorowski

Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce

Oddział Pomorski

ul. H. Marusarzówny 2/45

80-287 Gdańsk